Terreur in Belgisch concentratiekamp
En wat deed mijn eigen volk? Jos Vander Velpen. (uitg. EPO, 238 p.) 
toegangspoort kamp breendonk
Fort Breendonk moest in de Tweede Wereldoorlog een opvangkamp worden voor gearresteerde verzetsmensen,'asocialen', joden en politieke gevangenen. Naarmate de oorlog verstreek ontaardde het echter in een concentratiekamp, waar Belgische SS-ers onder Duitse leiding een schrikbewind voerden.
De Antwerpse advocaat Jos vander Velpen dook in de archieven en reconstrueerde wat zich op deze plek, 20 kilometer beneden Antwerpen, tussen september 1940 en september 1944 afspeelde. Centrale rol in kamp Breendonk speelde commandant Filip Schmitt (38), toegewijd lid van de Nazi-partij en medewerker van de Sicherheitsdienst. Hij moest het fort nabij die plaats verbouwen tot gevangenis. Eind september 1940 kwamen de eerste gevangenen het kamp in: joden, smokkelaars, vermeende criminelen, en mensen van diverse nationaliteiten. Ze werden ingezet om de aarde van het betonnen fort te halen en daarmee een wal om het complex op te werpen tegen nieuwsgierige blikken van buiten. Om het kamp heen loopt een kanaal als een natuurlijke omheining. De gevangenen die buiten werkten werden afgebeuld met de zware dwangarbeid.

Zelfmoorden
De bewakers mepten erop los wanneer het hen beviel. In april 1941 verbood kampcommandant Schmitt voortaan de ontvangst van voedselpakketten onder het argument dat er wapens en brieven in verborgen zaten. Het was het begin van de grote honger, die tot aan de laatste dagen van het kamp honderden slachtoffers zou eisen. Evenals zelfmoord als gevangenenen na maanden het regime niet meer aankonden of lange tijd in een isoleercel hadden doorgebracht. Sommigen probeerden zich te verdrinken in het kanaal, anderen hingen zichzelf op. Op pogingen tot zelfmoord stond strenge eenzame opsluiting en later zelfs executie (sic).

Het kamp, dat berekend was op 200 mensen, werd in de zomer van 1941 al bevolkt door 300 man, van wie de helft leed aan tb, bronchitis, longontsteking, buikloop, lever- en maagaandoeningen, besmettelijke bloedzweren. De medische hulp was volstrekt ontoereikend. Een jaar na opening van het kamp zagen de gevangenen meer en meer Belgische SS’ers als bewakers verschijnen. Deze probeerden elkaar te overtreffen in wreedheden tegenover hun gevangen landgenoten.

Toiletemmer
Een grootscheepse razzia in Vlaanderen eind oktober dat jaar bracht vrachtwagens vol arrestanten -vermeende leden van het verzet- in Breendonk. Ze werden evenals de rest mishandeld, afgebeuld bij het grondverzet en kregen nauwelijks eten. De wreedheden van de kampbewakers en kampleider Prauss kenden geen grenzen. Zo moesten gevangenen met een kap over het hoofd lopend de toiletemmer van de zaal legen bij de latrines. Door hun kunstmatig opgelegde blindheid en verstoorde evenwicht klotste de inhoud van de emmer over hen heen. De graaicultuur van de bewakers was notoir. Alle kostbaarheden werden de gevangenen afgepakt. Gouden kronen werden zelfs uit monden gesloopt.

Het verzet in Belgi? nam in hevigheid toe. Regelmatig werden vooraanstaande collaborateurs en burgemeesters geliquideerd. De Duitsers antwoordden direct met represailles; in Breendonk werden willekeurige groepjes mensen voor het vuurpeloton gebracht of opgehangen. De Belgische SS-ers gingen zich steeds vaker te buiten aan mishandelingen en vernederingen waar de dood op volgde. E?n van hun favoriete gewelddadigheden was het in het kanaal gooien van de uitgeputte, hongerige en zieke gevangenen als ze naar hun zin niet hard genoeg werkten. Ook midden in de winter moesten veel dwangarbeiders het ontgelden en stierven vanwege ernstige verzwakking door deze zware mishandeling.

Arrestanten van opgerolde verzetsgroepen werden begin 1944 naar Breendonk afgevoerd, waar tientallen, zonder vorm van proces of met een schijnvonnis, werden ge?xecuteerd of opgehangen. Begin mei 1944 werd het kamp plotseling geheel ontruimd.
Ondanks de ontmanteling van het kamp stroomde het echter al gauw weer vol met gevangenen: bijna 250. De executiepalen waren aan stukken gezaagd, maar er werden nog steeds mensen terechtgesteld. In het wilde weg doodgeschoten op een open terrein. Van de 4.000 bewoners in de loop van vijf jaar hadden 1.733 het overleefd.

Menselijk gezicht
Auteur Vander Velpen beschrijft in zijn boek de geschiedenis van kamp Breendonk aan de hand van persoonlijke verhalen van gevangenen. Hij laat een keur aan mensen voorbij komen, met naam en toenaam genoemd. Met tientallen persoonlijke lotgevallen schetst de auteur een helder totaalbeeld van het leven in het kamp met zijn wreedheden, mishandelingen, vernederingen, moord, ontreddering en leed. Tegelijkertijd geeft Vander Velpen met deze invalshoek de gebeurtenissen en toestand in Breendonk een menselijk gezicht. Hij haalt hiermee haalt de slachtoffers ?n daders uit de anonimiteit van zakelijke getallen of nietszeggende namen.
Op vragen: waren er meer van dit soort gevangenkampen in Belgi?? Werden de Vlaamse SS’ers ook elders in het land ingezet en gedroegen zij zich navenant als in Breendonk? Wat is na de bevrijding gebeurd met de daders? geeft de auteur helaas geen antwoord.
Vander Velpen is erin geslaagd in een vlotte en uiterst toegankelijke stijl het relaas van Breendonk te doen. Grotendeels het gordijn open te trekken van een onbelicht stuk Belgisch oorlogsverleden. De titel van zijn boek suggereert de afzijdige houding van de Belgische bevolking bij wat er op haar achtererf gebeurde. Meer nog tendeert de titel naar de terreur van de Belgische SS-ers, die niet schroomden hun landgenoten in koelen bloede te vermoorden of te mishandelen. In Belgi?'s eigen Dachau.

Een uitgebreide versie van deze bespreking verschijnt in 'Zevende Bulletin Tweede Wereldoorlog' onder redactie van Perry Pierik, Martin Ros en Jet van Swieten. Uitg. Aspekt, Soesterberg.
5 januari 2004
Ik ben 22 jaar en door de een of andere rare manier ben ik enorm had aangetrokken naar de 2de wereldoorlog. Geen enkele andere, juist de die. Ik ben al verscheidene malen naar Breendonk geweest en ik heb altijd het gevoel alsof ik verdrink in de tijd en er middenin zit. Ook als ik er dingen aanraak of naar bepaalde dingen zie, zoals de bedden en vooral ook buiten. Ik voel me daar ook altijd zo triestig, iets dat ik echt niet kan verklaren want ik ben over het algemeen heel opgewekt en nuchter. De foto's die je in breendonk ziet, daar heb ik niet echt iets aan, dat doet me dan weer niets, misschien omdat ze achter glas zitten,... Ik weet het niet. Dit wilde ik gewoon even kwijt. Misschien was het wel mijn "vorig leven"@f0
door sonja Regemortels, 17 augustus 2004, 15:09
Hey, met school ben ik gaan kijken . Ik voelde mij heel verdrietig en triest. Al die wrede dingen die daar zijn gebreurd. Het us alsof ik het heb meegemaakt . Bijna typte ik wrede met een v. dat zou een schande zijn.
door Me, 4 september 2004, 15:14
Hey,we gaan nog met de school en de reactie van het bezoek zal ik later medelen toedeloe
door Pietje, 10 november 2004, 09:48
Ik ben dan met de school gaan kijken en ik vond het op bepaalde plaatsen wel aangijpend en dingen die ik nie kon begrijpen de mensen werden daar gewoon behandeld als een bend beesten waar ze konden op slaan en waar ze alles konden mee doen. Maar toch had ik er meer van verwacht ik kan niet echt zeggen dat het me gechokkeerd heeft, ik vond dat er meer in detail mocht gegaan worden en dan bedoel ik meer fotomateriaal van vroeger hoe het gebeurde want ik kan me dat nie zo goed voorstellen.Voor de rest vond ik het wel een leerrijke uitstap, en ik wil zeggen tegen de mensen dat ze minstens 1 keer in hun leven het fort moeten bezocht hebben anders mis je iets in je cultuur vind ik.
door Pietje, 22 november 2004, 21:56
ik woon niet zo ver van breendonk ik ben er nog nooit binne geweest maar ben het zeker wel van plan want ik ben enorm gefascineert door de tweede wereld oorlog en de concentratiekampen van Hitler. ik vindt het wel prachtig hoe 1 man zo'n terreurbeleid kon stand houden voor 5 jaar. hoe een hele natie achter 1 man kon staan zonder erij na te denke wat ze doen.
door order of the pith, 28 maart 2005, 21:09
Wij zijn vandaag naar Fort Breendonk geweest en wat een belevenis is dat zeg. Je voelt de dood om je heen hangen. Wat een ellende hebben die mensen meegemaakt, als beesten behandeld, gewoon een nummer zijn terwijl de paarden wel een naam hadden. Verschrikkelijk. Wij raden het wel aan om eens een kijkje te gaan nemen daar.
door D van Oort, 8 mei 2005, 23:43
ik ben vandaag naar het fort geweest
ik ben gefacineerd door de tweede wereldoorlog en de dingen wat ik vandaag heb gezien heeft een enorme indruk op mij achter gelaten de terreur van de ss
door kristof, 30 november 2005, 19:10
ik ben er op school reis geweest en het zag er eng uit het was er vochtig en koud iedereen van onze klas was anders iedereen had respect voor wat de mev. van breendonk verdelde. we zagen de kamers waar ze sliepen en de kapote kommetjes waar uit ze aten.
EEN RAAD ga er met een klas naartoe want niemand weet hoe erg het voor die mensen was daar niemand die daar is geweest kan zich voorstellen wat men daar deed en hoe die mensen afzagen van de pijn HET IS DE MOEITE WAARD

voor meer info/ stuur een mail naar stepke3_9@hotmail.com
door vanaeken stephanie 6A H.hard sint-trudo, 7 juli 2006, 00:09
aaa jaaaaaaaaaaaa

seni sviyorum ASkimm
canimSKLILdii birdenbu siteye girdim :D AHHAHAHAHAHAHA

NeysEzzz
door ....2008, 4 december 2007, 10:46
goed
door jeffrey, 5 maart 2008, 14:09
hoi het is jamer wat er toen gebeurd is
door buh, 6 maart 2008, 13:49
ik vind het heel erg wat er toen gebeurt is
door joachim, 6 maart 2008, 13:51
Hallo allemaal,

We maken binnenkort een theaterstuk
rond 'Breendonk'.
Een confrontatie met je zelf!
De info kun je terugvinden op onze
site.

Groetjes,

Gert Boullart
artistiek leiding
theater Top
door Gert Boullart, 12 november 2008, 20:05
Oh ik vergat nog de naam van onze site
http://www.theatertop.be

Gert Boullart
door Gert Boullart, 12 november 2008, 20:07
Nieuw boek over vorige levens in oorlogstijd: DIEHARDS IN DE WAR
kijk voor meer informatie op de website van de auteur Marianne Notschaele
door Marianne, 9 april 2009, 16:18
mijn vader is daar ook geweest in October 1942 ,daarna verder naar Mauthausen
zijn naam staat ook op het bord gemeld ,spijtig dat ik hem nooit heb gekend,ik was toen maar 4 jaar
door alma, 18 november 2009, 15:28