Kantoorinferno
Inside 9/11. What really happened. The reporters, writers and editors of Der Spiegel Magazine. (uitg. St. Martin’s Paperbacks, 322 blz) 
De beelden van de 2 vliegtuigen die het World Trade Centre in New York op 9 september 2001 ramden lijken nog steeds op een rampenfilm. Ik raak bij het herhaaldelijk bekijken ervan het gevoel van onechtheid, van special effects, maar niet kwijt. De cameras registreerden wat zich buiten afspeelde. Er zijn nauwelijks opnamen van wat binnen gebeurde. Al helemaal niet -om begrijpelijke redenen- van het moment van de inslag. Een groep Duitse journalisten en schrijvers van het weekblad Der Spiegel heeft naar boven gehaald wat zich allemaal binnen, buiten beeld, afspeelde. Het zijn de persoonlijke verhalen van overlevenden -en doden- die in de kantoren in het WTC werkten en van brandbestrijders. Hun wederwaardigheden worden kundig in elkaar geweven tot een chronologisch relaas van het eerste uur van de aanslag. Wat ze vertellen over wat ze meemaakten en zagen in het inferno in het kolossale kantoorgebouw vereist van de lezer soms een sterke maag. Enkele verhalen van spectaculaire ontsnappingen uit het kantoorinferno en geslaagde vluchtpogingen tonen het ongelooflijk vastberaden heldhaftige optreden van getroffenen. De egodocumenten in dit boek brengen de grootschaligheid van de ramp terug tot menselijke proporties, inzichtelijk en indrukwekkend. Enkele maanden na de aanslag vertellen ze in het boek nogmaals hun verhaal, maar dan over hun -veelal traumatisch- leven na de ramp die hen overviel. De schrijvers doen uitvoerig uit de doeken hoe de groep van 17 terroristen, die 4 vliegtuigen kaapten om als vliegende bommen te gebruiken, zich voorbereidden en wat ze in de laatste dagen voor hun aanslag deden. Een uitvoerige analyse in het boek schetst bovendien de achtergronden en de vorming van het terroristennetwerk. ‘Inside 9/11’ is een topprestatie van documentair speurwerk, waarmee uiteindelijk de beste reportage over 9/11 is gemaakt. Een onweerstaanbare docuthriller.
24 september 2005