Kernoorlog zit in een klein hoekje
My journey at the nuclear brink. William J. Perry.  Stanford University Press (234 blz).

Zijn hele leven heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de nucleaire bewapening van de Verenigde Staten. Als soldaat, wetenschapper, technicus, ondernemer in de wapenindustrie, minister van defensie en diplomaat vervulde William J. Perry (1927) een sleutelrol in de wapenwedloop tussen Amerika en Rusland in de vorige eeuw. Hij heeft nu een boek geschreven waarin hij zijn betrokkenheid bij de wapenwedloop uit de doeken doet. Als insider laat hij erg geen misverstand over bestaan dat een nucleaire oorlog in een klein hoekje zit van misverstanden, onachtzaamheid, slechte communicatie of ondoordachte politieke besluitvorming.

 

Een kernoorlog kent geen winnaars, zegt Perry. En het gevaar van zo’n wereldverwoestende oorlog is in de afgelopen jaren groter geworden dan ooit. In een nuchtere, heldere stijl vertelt Perry hoe hij geprobeerd heeft in zijn loopbaan het gevaar van atoomwapens onder ogen te brengen van regeringen over de hele wereld. Er bestaat nauwelijks een afdoende verdediging tegen een massale aanval met kernwapens, waar ook ter wereld. Een kernoorlog, ook op kleine schaal, is volgens Perry het einde van onze beschaving. Het betekent 90% vernietiging. Bouwde hij eerst mee aan defensiesystemen tegen mogelijke aanvallen van de Sovjet-Unie tegen Amerika, vooral in zijn rol als minister van defensie onder Amerikaans president Bill Clinton in de jaren 90 heeft hij zich ingezet voor ontwapening en goede afspraken en controle op het kernarsenaal.

De huidige rol van Rusland, waarmee Amerika in de Koude Oorlog succesvol kernwapens ontmantelde, baart hem de meeste zorgen. Rusland herbouwt op grote schaal zijn kernarsenaal en hij vreest dat het zich uit allerlei verdragen en afspraken terugtrekt. Hoewel hij zelf als deskundige een doemscenario schetst, is Perry ervan overtuigd dat er nog steeds alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat kernwapens gebruikt zullen worden. 

De volkeren op aarde zijn in zijn ogen onvoldoende bewust van de gevaren van kernwapens en denken dat die met het beëindiging van de Koude Oorlog geweken zijn. Niks is minder waar, meent Perry. Hij vindt dat Amerika het voortouw moet nemen in de ontwapening en duidelijk moet maken dat nucleaire wapens geen bescherming bieden. Ze tasten de veiligheid juist aan. Het publiek hierin opvoeden heeft prioriteit, vindt de schrijver. Met zijn boek wil Perry een bijdrage leveren aan de bewustwording. Druk op overheden blijven uitoefenen en mondiale samenwerking is zijn parool. Zijn verhaal over zijn reis langs de nucleaire afgrond is overtuigend, geloofwaardig en duidelijk. Een bijzonder boek over een bijzondere mens.

 

 

 

16 februari 2017